ՀՀ զբոսաշրջություն

Նկարագրել զբոսաշրջության ներկայիս վիճակը ՀՀ-ում: Զբոսաշրջությունը Հայաստանի տնտեսության գերակա ճյուղերից է: Առնվազն 15 տարի շարունակ այս ոլորտում կատարվող բարեփոխումներն ու … More

Հհ տնտեսություն

Սնունդը լինում է բուսական և կենդանական ծագման ։ Գյուղատնտեսությունը սսնդի արտադրության հիմնական աղբյուրն է ։ Կենդանական ծագման մեջ մտնում են … More

Արևելյան Ասիա

1՝ Չինաստան 2՝ Ճապոնիա 3՝ Հարավային Կորեա 4՝ Մոնղոլիխ 5՝ Հյուսիսային Կորեա 6՝ Թաիվան

ՀՀ աշխարհագրական դիրքը

-Բնութագրեք ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով այն տնտեսական, քաղաքական և կլիմայական տեսանկյուններից: Տնտեսական տեսանկյունից Հայաստանը գտնվում է ոչ այդքան հարմար դիրքում … More

ՀՀ կենդանական աշխարհը

ՀՀ կենդանական աշխարհը Հայաստանի կենդանական աշխարհը շատ բազմազան է: Ասում են , որ կա մոտ 12000 կենդանատեսակ, որոնցից 75` կաթնասուններ, … More

Լանդշաֆտային գոտիներ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղղաձիգ ուղղությամբ հերթափոխվում են հետևյալ հինգ վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները. Անապատակիսաանապատային, լեռնատափաստանային, լեռնանտառային, մերփալպյան ու ալպյան և ձյունամերձ: ՀՀ-ի … More

ՀՀ բուսականություն

Հայաստանի բուսականությունն շատ բազմազան է բ: Այստեղ հաշվում են մոտ 3200 տեսակ բարձրակարգ բույսեր և յուրաքանչյուր 1000 ք.կմ-ին բաժին է … More