Լաբարատոր աշխատանք Ֆիզիկա

Լաբարատոր աշխատանք 1 Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը : Աշխատանքի նպատակը : չափել այն արագացումը , որով շարժվում է գնդիկը … More