2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփում

Դպրոց․․․Ընդհամենը մի սովորական բառ, բայց ի՜նչ նշանակություն ունի այն յուրաքանչյուր մարդու կյանքում: Դպրոցական տարիները շատ նշանակալի են, քանի որ մարդու…

Քիմիա. 11-15.05.2020

Նախագծի անվանումը`»Մետաղներ»Բովանդակությունը.Մետաղների1).ընդհանուր բնութագիրը2).բնության մեջտարածվածությունը3).ֆիզիկական հատկությունները4).քիմիական հատկությունները5).ստացման եղանակները6).կիրառման բնագավառները։ «Ընտանեկան դպրոցի հարցեր»*֊Ո՞ր 7 մետաղներն են հայտնիեղել մարդկությանը դեռ հինդարերից… Դեռ շատ…

Читаем….

  Читаем…. Прочитать рассказ Чехова” Ванька” О чем просит Ванька дедушку в письме? Забрать  его  домой. У него же не было…